Açık İslami öğrenim için Zadi platformu

Açık İslami öğrenim için Zadi platformu, sanal bir eğitim tesisi, Zad Grubu’nun girişimlerinden biri, amacı, şeriat bilgisini, ikamet yerleri veya kalabalık programları nedeniyle erişimi zor olan veya erişilmesi zor olan kişilere daha yakın hale getirmektir. modern eğitim hizmetlerinden yoksun oldukları ve öğrenmede teknolojilerden yararlanma arzusu, ciddiyeti ve becerisine sahip oldukları için anlamaları gerekir.

Açık eğitim sağlamak için platform, Massive Open Online Course (MOOCs) sistemine güveniyordu.

Açık İslami öğrenim için Zadi platformu